หน้าแรก เกี่ยวกับเรา การเลือกซื้อสินค้า ติดต่อเรา

การเลือกซื้อรถลากพาเลท แฮนด์ลิฟท์ ให้เหมาะกับการใช้งาน


           รถลากพาเลท(แฮนด์ลิฟท์)ใช้ในการเคลื่อนย้ายพาเลทจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง ควบคุมการทำงานด้วยแรงคน
           ในการเคลื่อนที่ ยกขึ้น-ลง และบังคับทิศทาง โดยงาทั้ง 2 ข้างจะรับน้ำหนักเท่าๆกัน ใช้พื้นที่ในการใช้งานน้อย

       1. รถลากพาเลทมาตรฐาน (แฮนด์ลิฟท์) รุ่นที่พบเห็นทั่วไป มีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 2,500-5,000 กิโลกรัม ยกได้สูง
       ตั้งแต่ 85 -205 มิลลิเมตร ใช้ร่วมกับพาเลทแบบเปิดด้านล่างเหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ที่เรียบ แห้งไม่ชื้นแฉะ ไม่มี
       สารเคมี
มีความแข็งแรงทนทาน และมีความคล่องตัวสูง


       2. รถลากพาเลท Galvanized เป็นรถที่ชุบป้องการสนิมทั้งตัวโครงสร้างและชุดไฮดรอลิค ใช้ร่วมกับพาเลทแบบ
       เปิดด้านล่าง
เหมาะกับการใช้ในพื้นที่ทั่วไป ชื้นแฉะ พื้นที่สารเคมี ห้องเย็น สามารถทนการกัดกร่อนจากสนิมได้พอ
       สมควร
มีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 2,500-3,000 กิโลกรัม


       3. รถลากพาเลทสเตนเลส (Stainless) โครงสร้างทำจากสเตนเลส จึงป้องกันการเกิดสนิมได้เป็นอย่างดีเหมาะกับ
       การใช้งาน
ในพื้นที่ทั่วไป ชื้นแฉะ พื้นที่สารเคมี ห้องเย็น สามารถทนการกัดกร่อนจากสนิมได้ดีเยี่ยม ใช้ร่วมกับพาเล
       ทแบบเปิดด้านล่าง
มีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 2,000-2,500 กิโลกรัม


       4. รถลากพาเลทแบบต่ำ ใช้ร่วมกับพาเลทที่มีความต่ำพิเศษแบบเปิดด้านล่าง มีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 1,000-2,000
       กิโลกรัม
เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ที่จำกัดความสูง เช่น ยกของเข้าตู้ หรือห้องเก็บสินค้าที่มีความสูงจำกัด ตัวรถเมื่อ
       ลดลงต่ำสุดงาสูงจากพื้นอยู่ระหว่าง 36-55 มิลลิเมตร (รถมาตรฐานอยู่ที่ 85 มิลลิเมตร) ขึ้นอยู่กับขนาดรุ่นที่เลือกใช้


       5. รถลากพาเลทแบบ 4 ทิศทาง เป็นรถรุ่นพิเศษขนาด 2,000 กิโลกรัม ใช้ร่วมกับพาเลทแบบเปิดด้านล่าง เหมาะ
       สำหรับใช้ในพื้นที่ที่เรียบ แห้งไม่ชื้นแฉะ ไม่มีสารเคมี พื้นที่ใช้งานแคบไม่สามารถใช้รถลากพาเลท
มาตรฐานทั่วไป
       ได้ ตัวรถถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานได้ 2 ลักษณะในตัวเดียวกันคือเคลื่อนที่เดินหน้า - ถอยหลัง
และสไลด์ไปด้าน
       ข้างซ้าย - ขวา

              ● เคลื่อนที่แบบธรรมดาสามารถรับน้ำหนักได้ 2,000 กิโลกรัม
              ● เคลื่อนที่แบบสไลด์ไปด้านข้างซ้าย - ขวา สามารถรับน้ำหนักได้ 1,200 กิโลกรัม


       6. รถลากพาเลทยกม้วน  เป็นรถรุ่นพิเศษมีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 1,500 - 1,800 กิโลกรัม เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่
       ที่เรียบ แห้งไม่ชื้นแฉะ ไม่มีสารเคมี ใช้สำหรับยกม้วนกระดาษ ผ้า โลหะ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางม้วนอยู่ระหว่าง
       500-1,400 มิลลิเมตร ความยาวม้วนไม่เกิน 1,500  มิลลิเมตร
ขึ้นอยู่กับขนาดรุ่นที่เลือกการใช้งาน


       7. รถลากพาเลทยกสูง เป็นรถรุ่นพิเศษมีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 1,000-1,500 กิโลกรัม ยกได้สูงตั้งแต่ 85-800
       มิลลิเมตร ใช้ร่วมกับพาเลทแบบเปิดด้านล่างเหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ที่เรียบ แห้งไม่ชื้นแฉะ ไม่มีสารเคมี
ใช้สำหรับ
       ยกสินค้าขึ้นที่สูงเช่นยกขึ้นท้ายรถบรรทุก รถกะบะ ชั้นวางของที่มีความสูงไม่มาก เป็นต้น
แต่มีข้อเสียคือในขณะยก
       ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้


       8. รถลากพาเลทตาชั่ง เป็นรถรุ่นพิเศษมีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 2,000-2,500 กิโลกรัม ยกได้สูงตั้งแต่ 85-205 
       มิลลิเมตร ใช้ร่วมกับพาเลทแบบเปิดด้านล่าง เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ที่เรียบ แห้งไม่ชื้นแฉะ ไม่มีสารเคมี
สามารถ
       บอกน้ำหนักสินค้าที่ยก ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาไปชั่งก่อนแล้วถึงมาทำการเคลื่อนย้ายประหยัดเวลาได้มาก


  Copyright 2005-2012 www.greatasiatrading.com All rights reserved.
view