หน้าแรก เกี่ยวกับเรา การเลือกซื้อสินค้า ติดต่อเรา

การเลือกซื้อรถเข็นถัง 200 ลิตร Drum Handling ให้เหมาะกับการใช้งาน


              การเลือกซื้อรถเข็นถัง 200 ลิตร ( Drum Handling )ให้เหมาะกับการใช้งาน
              การเลือก รถเข็นถัง 200 ลิตร ( Drum Handling )

         1. รถเข็นถัง 200 ลิตรขนาดเล็ก  เป็นรถขนาดเล็กสามารถยกเคลื่อนย้ายถังได้สะดวก  ตัวรถมีน้ำหนักเบาเพียง 42
             กิโลกรัม
ความสามารถในการยกน้ำหนักได้สูงสุด 250 กิโลกรัม ยกได้สูง 345 มิลลิเมตร  ล้อหน้ามีขนาดใหญ่
             สามารถใช้ได้หลากหลายพื้นที่
เหมาะกับการเคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง ใช้ในพื้นที่แคบได้ดี ขณะใช้งาน
             ปากจะจับขอบถังแบบอัตโนมัติ  และจะปลดล๊อค
เมื่อถังถูกวางถึงพื้นเรียบร้อย


         2. รถเข็นถัง 200 ลิตรยกสูง เป็นรถขนาดเล็กสามารถยกเคลื่อนย้ายถังได้สะดวก ตัวรถมีน้ำหนักเบาเพียง 72 กิโลกรัม
             ความสามารถในการยกน้ำหนักได้สูงสุด 300 กิโลกรัม ยกได้สูงสุด 1,675 มิลลิเมตร  ล้อหน้ามีขนาดเล็กเหมาะกับ
             การใช้ในพื้นที่เรียบเท่านั้น
สำหรับยกขึ้นที่สูงเช่น ชั้นวางของ รถบรรทุก รถกระบะ ขณะใช้งานปากจะจับขอบถัง
             แบบอัตโนมัติ  และจะปลดล๊อคเมื่อถังถูกวางถึงพื้นเรียบร้อย


         3. รถเข็นถัง 200 ลิตรปรับขาได้ เป็นรถขนาดเล็กสามารถยกเคลื่อนย้ายถังได้สะดวก  ตัวรถมีน้ำหนัก 100  กิโลกรัม
             ความสามารถในการยกน้ำหนักได้สูงสุด 400 กิโลกรัม ยกได้สูงสุด 1,070 มิลลิเมตร  ล้อหน้า-หลังมีขนาดใหญ่
 
            ตัวขาล้อสามารถปรับความกว้างได้  จึงทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลายพื้นที่และลักษณะการใช้งานขณะใช้
             งานปากจะจับขอบถังแบบอัตโนมัติ  และจะปลดล๊อคเมื่อถังถูกวางถึงพื้นเรียบร้อย


         4. รถเข็นเทถัง 200 ลิตรแบบปากจับ เป็นรถเข็นเทถังขนาดมาตรฐาน ตัวรถมีน้ำหนัก 190 กิโลกรัม ยกได้สูงสุด 1,350
             มิลลิเมตร
ล้อหน้า - หลังมีขนาดใหญ่ ใช้งานได้หลากหลายพื้นที่ ขณะใช้งานปากจะจับขอบถังแบบอัตโนมัติ 
             และจะปลดล๊อคเมื่อถังถูกวางถึงพื้นเรียบร้อย
โครงสร้างตัวรถแข็งแรงทนทาน


         5. รถเข็นเทถัง 200 ลิตรแบบเข็มขัดรัด เป็นรถเข็นเทถังขนาดมาตรฐาน ตัวรถมีน้ำหนัก 190 กิโลกรัม ยกได้สูง
             สุด 1,350  มิลลิเมตร
ล้อหน้า - หลังมีขนาดใหญ่ ใช้งานได้หลากหลายพื้นที่ ขณะใช้งานต้องรัดเข็มขัดเข้ากับถัง
             และปลดล๊อคออกหลังเลิกใช้งานสะดวกใช้งานง่าย
โครงสร้างตัวรถแข็งแรงทนทาน


          6. อุปกรณ์เสริมสำหรับยกถัง 200 ลิตร ใช้งานง่าย ใช้ร่วมกับรถโฟร์คลิฟท์ โดยปรับความกว้างงาของรถโฟร์คลิฟท์
              ให้พอดีกับช่อง
ของอุปกรณ์  สอดใส่งาเข้าไปแล้วทำการล๊อคเพื่อป้องกันอุปกรณ์หลุดออกจากงา หลังจากนั้นก็
              ทำการยกถัง 200 ลิตร ได้โดยปากจับขอบถัง
อัตโนมัติและทำการปลดออกอัตโนมัติเมื่อถังวางถึงพื้นเรียบร้อย 
              มีทั้งแบบยกถังเดี่ยว  และแบบยกถังคู่


  Copyright 2005-2012 www.greatasiatrading.com All rights reserved.
view